skip to Main Content
Açıkhava Erişim ve Frekans Araştırması

İZLE Açıkhava Planlama Programı, İzle Araştırması’nın sonuçları üzerinden network bazında analiz ve planlama yapmaya yarayan bir programdır. Programda katılımcı mecra sahiplerinin tüm üniteleri ile ilgili ilçe bazında sayı ve Flow/OTS/VAC değerlerinin görüntülenebilmesinin yanı sıra, seçilen networkleri hedef kitle, ay, süre ve frekans düzeyine göre analiz edebilme ve şehir bazında ortalama değerler üzerinden network planlama seçenekleri mevcuttur. Programda ayrıca, elde edilen sonuçlar grafik şeklinde görüntülenebilmekte ve bu grafik verileri diğer programlara aktarılabilmektedir. Bunun yanında, analiz ve planlama sonuçları daha sonra değerlendirilmek üzere kaydedilebilmekte ve gerektiğinde yeniden yüklenerek sonuçlar üzerinden karşılaştırma yapılabilmektedir.

Back To Top