skip to Main Content
Açıkhava Erişim ve Frekans Araştırması

Cafas veritabanı server kurulumu nasıl yapılmalı?

Bir den fazla ajansın tek server’dan hizmet aldığı yapılarda cafas veritabanı her ajansın kendi local server’ına kurulmalıdır. Aynı server üzerine kurulan tek veritabanı üzerinden çalışılır ise cafas veritabanı içine kaydedilen plan analizleri her ajansın erişimine açık olacaktır.

Cafas yeni veritabanı yüklenirken eskisini silmek gerekiyor mu?

Cafas’ın eski versiyonunu program kaldırma kısmından kaldırmamak gerekiyor, yoksa sistem dosyalarını da kaldırılır. Yenisini yükleyip açarak yeni veritabanını seçmek gerekmektedir.

Kullanıcılara yüklenecek yazılım network üzerinden mi çalışıyor? Bu dosyaları network üzerine kopyalayıp kullanıcılara shortcut yaratarak çalıştırmak mümkün mü?

Program network üzerinden çalışıyor, shortcut yaratarak çalıştırmak mümkün.

Bu program kullanıcı başına mı lisanslı yoksa lokasyon başına mı? Kurulum sonrasında ajanslardan lisans anahtarı isteyecek mi?

2015 yılı sonuna kadar lisans olmayacak. 2016 başından itibaren lisans olacak.

Sunucu üzerindeki alanı belirleyebilmek için; bir yıllık kullanım sonunda data ne kadar büyüyecektir ve ne sıklıkla update gönderilecek?

Veritabanının kullanım süresi 3 ay sonra dolacak ve açılamayacak. 3 ay sonunda yeni veritabanı gönderilecek. Sadece text dosyalarını kaydettiği için veritabanı çok büyümeyecektir.

Kullanıcılar yeni data oluşturacak mı yoksa sadece sizin tarafınızdan oluşturulan data mı görecekler?

Güncel veritabanı kullanıcılara üç ayda bir gönderilecek. Kullanıcılar oluşturdukları text dosyası analiz sonuçlarını cafas programı içine, planlama analiz sonuçlarını harici klasörlerine kaydedecekler.

Cafas’a kaydedilen analiz sonuçları 3 ay sonra gelecek yeni veritabanına nasıl aktarılacak?

Cafas Araçlar menüsünden Kayıtlı Kampanyaları Getir seçeneğine girip önceki veritabanı seçilerek içindeki kayıtlı kampanyalar yeni veritabanına aktarılabilir. Üç ayda bir yeni veritabanı geldiğinde eski veritabanını silmeden bu işlemi yapmak gerekir.

Yeni database geldiğinde eskisi çalışacak mı?

Çalışmayacak

Envanter Özeti/Mecra Sahipliğine Göre Flow sekmesinde Billboard ve Billboard V2 erişim sonuçları neden farklı?

Bütün Billboard lokasyonlarında Billboard V2 yer almıyor. Örneğin Ankara LUNA Billboard, bir lokasyonda tek ünite olarak yer alan Billboard’lar ya da bir lokasyondaki 3-5-7 BB ünitesi gibi tekil adetli lokasyonlarda 2’şerli olarak BBV2 birleştirmesi yapılıyor iken 1 tanesi tekli BB olarak analizde yer alıyor. Bu nedenle BB lokasyon adedi = BBV2 lokasyon adedi olmadığından ortalama FLOW’da birbirine eşit olması beklenemez.

Envanter özetinde bilgisi bulunan üniteler mecra network text dosyalarında neden yok? ( stroer izmir, bursa bb, megalight, clear channel Antalya bb, megalight gibi)

Mecralar araştırma kapsamındaki ünitelerini kendi pazarlama stratejileri doğrultusunda network veya tekil olarak satmaktadır. Program network dışı tekil ünite kullanımlarında analiz sekmesinden erişim raporu vermemektedir. Planlama sekmesinden şehir ortalama verileri kullanılarak rapor alınabilir.

Planlama’da X adet billboard seçtiğinde V1’mi V2 üzerinden mi hesaplıyor? Stroer billboardları 2’li paketler olarak sattığı için 40 adet bb seçildiğinde erişimi tekli mi 2’li mi hesaplıyor?

Ünite tipi sekmesinde ‘Billboard’ seçilirse tekli billboard sayısı verir, ‘BillboardV2’ seçilirse ikili billboard erişim hesaplaması yapar. Ancak bu durumda 20 BBV2 seçilmelidir. 20BBV2=40BB

Planlama’da aynı şehirde 1 hafta bb, 1 hafta adml, 3 hafta kuleboard planladığında erişim hesaplaması tek satırda yapıldığından VA Contact hesaplaması nasıl yapılıyor?

Tek BB’un haftalık VAC ortalaması planlamadaki toplam BB sayısıyla çarpılır, aynı işlem diğer üniteler için de uygulanır ve sonuçlar toplanır. (3 hafta için 3 ile çarpılır)

Planlama’da neden envanter özeti toplam ünite adedinden daha fazla adet de erişim hesaplaması yapılabiliyor? (envanter özeti/stroer izmir bb adedi 717, planlama’da 720 adet hesaplaması yapabiliyor)

Planlama simülasyon yapılmasına izin verir bu nedenle istenen sayıda panelin analiz sonucunu alabilirsiniz, gerçek panel sayısından bağımsızdır. Yalnızca toplam kapasite aşıldığı zaman kırmızı uyarı ile reel adetin aşıldığını gösterir.

Analiz’de 1 hafta temmuz 340 clp networku, sonraki hafta ağustos başka bir network kullanıldığı durumda aynı yüz de raporlaması yapılabilecek mi?

Program yalnız aynı ay içerisindeki kullanımları bir arada analiz edebiliyor. Amaç 14 gün kullanımın toplam analizini hesaplatmak ise tek ay içerisinden bakılabilir. Aydan aya rakamlarda radikal değişimler olmadığından toplam değerlerde yanıltıcı bir sonuç çıkmayacaktır Excel üzerinden de toplam VA Contact hesaplanarak farklılaşmaya bakılabilir. Araştırmanın standart hata oranı +-%2 ‘den daha fazla bir farklılaşma görülmeyecektir. (Bu durum art arda gelen 2 ay hesaplamaları için geçerli. Temmuz ile Aralık birleştirilmeye çalışırsa bu tek bir kampanya olarak kabul edilemeyeceğinden birlikte analiz yapılması doğru olmayacağı gibi haliyle standart sapmanın da üzerinde farklılaşma gösterir.)

50 BBV2 kullanımında AV VAC P/W 693.361 iken 50 BBV2 + 200 MB birarada kullanıldığında neden 266.054’e düşüyor?

Üç farklı analiz karşılaştırıldığında;

AV VAC P/W
50 BBV2 693.361
200 MB 159.227
50 BBV2 + 200 MB 266.054

Program farklı iki panel grubu kullanıldığında ağırlıklı ortalama hesaplıyor. İki networkun ortalaması, fazla sayıda paneli olan networke panel sayısı oranı kadar yakın olmalıdır. Sonuç da bunu gösteriyor.

Program tekil erişim hesaplaması yapıyormu?

1+ erişim değerinden 2+ erişim değeri çıkarıldıgında aradaki fark, sadece 1 kez görenleri verir.

Cafas’da geriye dönük erişim analizi hesaplatmak mümkün mü?

Cafas’da geriye dönük erişim analizi hesaplatmak mümkün. İlgili mecranın hangi networkunu kullandığını bilmek ve kullanım yapılan ayı seçerek analiz etmek gerekiyor.

İlçe envanter sekmesinden aynı ekrandan iki ilçe seçimi yapılabiliyormu?

Seçilemiyor.

Back To Top