skip to Main Content
Açıkhava Erişim ve Frekans Araştırması
AÇİAK’ta Yeni Dönem Hazırlıkları

AÇİAK’ta yeni dönem hazırlıkları

2010 yılında başlatılan Açıkhava Ölçümleme çalışmaları, 2015 yılında AÇİAK adı ile pazarlama sektörünün hizmetine sunuldu. O günden bu yana ölçümlemenin yapıldığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya kentlerinde kent yerleşim coğrafyasında ve kent ulaşım yoğunluk haritasında önemli değişiklikler oldu. Örnek olarak İstanbul’a bakarsak; araştırmanın saha çalışmasının yapıldığı 2012’de hayatımızda olmayan ve kent içi hareketliliği kökten değiştiren 3. Köprü, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi çok radikal yenilikler yaşandı. Bu değişimlere bağlı olarak ya da bu değişikliklerden bağımsız yeni yerleşimler hayatımıza girdi.

 

Bu nedenle araştırmanın tümüyle yeniden ele alınıp güncellenmesi çalışmalarına başlandı. Ölçümleme konusunda uluslararası deneyimi olan 4 araştırma şirketine brief verilerek başlatılan çalışmalarda teknolojiden üst düzeyde yararlanan bir model üzerinde karar verildi. Kent içi ulaşım ve yerleşimdeki değişimlerin yanı sıra, Açıkhava reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki gelişmeler, ürün envanterlerindeki değişiklikler nedeniyle her 3 ayda bir yapılan envanter güncellemelerini bu aşamada yapmanın verimli olmayacağını görüldü.

 

Bu nedenle 2015 yılından bu yana kullanılan 1. nesil AÇİAK programını kısa süre durdurma zorunluluğu doğdu. Yakın bir gelecekte yeni Açıkhava ölçümleme modeli ve işletim sistemi tanıtılarak hizmete sunulacak.

 

Üzerinde çalışılan yeni modeli, ilk Açıkhava ölçümlemesi modeli ile kısaca karşılaştırmak gerekirse;

 

  • 1. nesil AÇİAK Açıkhava ölçümleme araştırmasında trafik hareketliliği, 2012’in ilk 8 ayında tespit edilmiş, sonraki dönemde bu veri kullanılmıştı. Yeni modelde uydu verilerini GSM operatörü verileriyle sentezleyen Big Data daha hassas ölçüme olanak vermektedir. Böylelikle 2. nesil AÇİAK bir kerede ölçülmüş kentsel hareketlilik verisini temel almayacak, gerçek zamanlı olarak kentteki durumu yansıtan bir model ile ölçümü gerçekleştirecektir. Dönemsel ölçümlenen kentsel hareketlilik ve demografİ, yaşayan bir veri sistemine dönüştürülerek anlık ölçümler ve raporlama yapılabilecektir.

 

  • Big Data ile ölçüme dahil olan kentlerin canlı trafik verisi; mevsimsellik, etkinlikler, sosyal olaylar vb. gibi gelişmelerin etkileri yansıtabilecektir.
  • Kullanıcı dostu yeni yazılım ve kullanıcı arayüzleri çok daha kolay ve güncel biçimde hizmet verecektir.
  • Daha büyük örneklemler ile çalışılacağı için da detay kırılım raporlamalarI mümkün olabilecektir.

 

Bilgilerinize sunuyoruz.

 

Back To Top