skip to Main Content
Açıkhava Erişim ve Frekans Araştırması
The Dutch Outdoor Study

The Dutch Outdoor Study

Aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz ve ESOMAR tarafından Haziran 2003’te yayınlanan bu makale Hollanda’da 2000 yılında “en yenilikçi medya araştırma projesi” olarak Hans du Chatinier ödülünü alan Hollanda Açıkahava Araştırma çalışmasının tarihçesi ve araştırmanın modeliyle ilgili ayrıntıları içermekte ve 1989’da gerçekleşen ilk büyük ölçekli açıkhava reklam araştırmasından başlayarak, verilerin bir günlüğe elle yazılarak girildiği günlerden, teknolojinin bugün sunduğu imkanlarla GPS cihazları sayesinde veri aktarımına varan süreçteki tecrübeleri aktarmaktadır.

Makalede, yeni bir modelin karşılaması gereken ihtiyaçlarının belirlenmesi, bileşenlerinin dayandığı temeller ve ürün sınıflandırma çalışması dahil tüm süreç anlatılmaktadır. Bileşenlerinin birbirinden bağımsız doğası sayesinde düşük maliyetlerle güncellenebilen Hollanda Açıkhava Araştıması’nın sonucunda pazara sunulan medya planlama programıyla ilgili ayrıntıların da bulunduğu makalenin tam orijinal metni için lütfen tıklayınız.

Back To Top