skip to Main Content
Açıkhava Erişim ve Frekans Araştırması

Açıkhava mecrasının ölçümlenmesini sağlayan AÇİAK Açıkhava Erişim ve Frekans Araştırmasını güncel tutmak, geliştirmek ve Açıkhava mecrası için gereken araştırmaları hayata geçirmek amacı ile kurulan AMAR Açıkhava Medya Araştırmaları Derneği’nin web sitesine hoşgeldiniz.

AMAR’ın temel amaçları özetle şöyle.

Açıkhava mecrasında reklam yatırımlarının etkinliğini sağlamak, verimlilik ve geri dönüşümünü arttırmak için gereken araştırma faaliyetlerinin tasarlanması, etkinleştirilmesi  geliştirilmesi ve yürütülmesi için çalışmalar yapmak, veri bazlı planlama kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak ve  bu konudaki bilgi ve bilincin gelişmesini hızlandırmaktır.

Bu amaçlarla:

  1. Açık hava mecrası araştırması ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı lisanslar almak, araştırmanın gerçekleşmesi için gereken prosedürleri ve ihaleleri düzenlemek,
  2. Açık hava mecrasında yer alan reklamlara ilişkin erişim, frekans ve görünebilirliğe bağlı temas (VAC) bazında güvenilir veri derlemek ve ölçümlemeler yaparak ESOMAR tarafından açık hava konusunda hazırlanmış uluslararası   rehber çerçevesinde bu verileri raporlayarak ilgili tarafların kullanımına sunmak; medya planlamasına ışık tutmak ve açık hava mecrasının gerçek değerini ortaya koymak, ortak veri üretmek,
  3. Açık hava mecrasının erişim, frekansı ve görünülebilirliğe bağlı teması (VAC) ölçmek ve planlamaların bu ölçüm bazında yapılmasını sağlamak için gerekli bilgi ve donanımı elde etmek,
  4. Sektöre veri üretmek amacıyla, mecranın ölçümlenmesini uluslararası standartlara uygun olarak Türkiye şartlarında en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
  5. Açık hava reklam yatırımlarıyla ilgili medya planlarının doğru veriler üzerinden yapılmasını sağlamak,
  6. Sektör görüşünü alarak ölçümleme metodolojisini belirlemek,
  7. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, web sayfaları oluşturmak

İçin gerekli çalışmaları yapmak AMAR’ın görevleri arasındadır.

Back To Top